In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Pressinformation

Om du vill komma i kontakt med psykoanalytiker för att få psykoanalytiska aspekter på speciella frågor så kan du ta kontakt med föreningens externa utskott. Det kan gälla intervjuer, fakta för artiklar, medverkan i diskussioner om speciella frågeställningar eller mer allmänna frågor.

Enklast sker det genom att du vänder dig direkt till någon av nedanstående:

David Clinton (ordförande ext. utsk., Stockholm), 08-21 00 99

Björn Sahlberg (ordförande Spaf), 070-483 38 49

Gunnar Berggren (vice ordförande Spaf), 070-660 70 29

Du kan också kontakta föreningens kansli, 08-411 54 57 måndag–torsdag 11:00–14:00.

 

Pressrelease

Svenska psykoanalytiska föreningen
släpper ett nytt nummer i sin skriftserie

SKAM

Skam är ett högst aktuellt ämne i alla tider, men kanske ännu mer nu i de sociala mediernas era.

Skam är lätt igenkännbart som intensivt obehagligt och med säte i kroppen. Man rodnar, det känns i huden, bränner och vibrerar i ansiktet och i magen. Man fylls av en stark önskan att dra sig undan, skyla sig. Sänka blicken, byta samtalsämne, lämna rummet. Alla människor i alla kulturer upplever skam och många plågas svårt av denna känsla. Det är inte ovanligt att känslor av skam utmärker det lidande som får människor att söka psykoterapeutisk hjälp.

I detta nya nummer i skriftserien tar fem psykoanalytiker oss med i skammens olika yttringar och aspekter och utforskar dess omedvetna innebörder och funktioner i vårt själsliv:

  • Skillnaden respektive kopplingen mellan skam- och skuldkänslor, företeelser som lätt blandas samman i vardagligt tal. Den enkla distinktionen att skuld är kopplat till vad vi gör, medan skam hänger samman med vår upplevelse av hur eller vilka vi är.
  • Föreställningar och fantasier om det ideala självet och hur vi skäms när vi inte kan leva upp till våra egna ideal och de förväntningar vi upplever från omvärlden. Uttrycket om hur vi ”tappar ansiktet” när vi skäms visar att skam är kopplat till sociala relationer och hur vi vill framstå i andras ögon.
  • Hur skammen inte bara är något som är obehagligt och skapar lidande, den är också viktig för all mänsklig tillhörighet och är en förutsättning för hållbara relationer både i mindre, intima sammanhang och på samhällelig nivå.

Vi får också läsa om hur djupa trauman tidigt i livet och starka upplevelser av att inte vara accepterad kan forma en grundläggande upplevelse av skam för den egna personen som kan leda till svårt psykiskt lidande. Människors behov av att skydda sig från skam och att bevara sin självkänsla kan också leda till försvarsmekanismer av narcissistiskt slag, där en föraktfull hållning och en till det yttre grandios självuppfattning kan dölja djupt självhat och skam.

Skriften släpps i samband med Svenska psykoanalytiska föreningens vetenskapliga möte den 3 december.

För mer information kontakta:
Charlotta Björklind
charlottabjorklind@hotmail.com
073-045 70 17

 

Spaf i media

Spaf och medlemmar i Spaf presenteras och deltar regelbundet i media. Ta del av vår mediabevakning.

Kontakta kansliet

Svenska psykoanalytiska föreningen
Västerlånggatan 60
111 29 Stockholm

E-post: info@psykoanalys.se

Telefon: 08-411 54 57

Organisationsnummer: 802002-7317
Plusgiro: 25 17 63-9
Bankgiro: 5183-7417
 

Logotyp

Vid bildandet av den nya föreningen skapades en ny gemensam logotyp. Den är utformad av formgivaren Anders Bodebeck.

Kontakta kansliet (se ovan) för tryck-färdigt original.
 

 

 

Copyright © Spaf 2018-05-05

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se