In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Svenska psykoanalytiska föreningen – Spaf

Vid ett konstituerande möte 3 maj 2010 gick de två psykoanalytiska föreningarna i Sverige, Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet, samman och bildade en ny, gemensam förening. Det nya föreningens namn är Svenska psykoanalytiska föreningen (Swedish Psychoanalytical Association) Den är – som de båda tidigare föreningarna var – ansluten till den 1910 grundade International Psychoanalytical Association (IPA) och till European Psychoanalytical Federation (EPF).

Den tidigare Svenska psykoanalytiska föreningen grundandes 1934 och Svenska psykoanalytiska sällskapet (vars namn fram till 1999 var Svenska föreningen för holistisk psykoterapi och psykoanalys) grundades 1968. De båda föreningarna har sedan många år haft ett alltmer fördjupat samarbete både vetenskapligt och praktiskt och samgåendet är en naturlig följd av detta.

Den nya Svenska psykoanalytiska föreningen består av 211 psykoanalytiker och 25 kandidater.

 

Föreningens styrelse

Ordförande:  Björn Sahlberg

Vice Ordförande: Maria Yassa

Sekreterare: Annika Adebäck

Kassör: Gisela Blomquist

Kandidatrepresentant: Lena Schiöler

Vetenskapliga utskottet, ordf.: Urban Vestin

Externa utskottet, ordf.: Anna Krantz

UBU/BUM: Camilla Silfverskiöld

Mottagningsutskottet, ordf.: AnnaLena Isaksson

Rektor Svenska psykoanalytiska föreningens Institut: Sören Broms

 

Institutets styrelse

Rektor: Sören Broms

Sekreterare: Maria Angel Sahlberg

Handledarkommittén, ordf.: Arne Jemstedt

Antagningskommittén, ordf.: Kina Nygren

Seminariekommittén, ordf.: Vakant

Barn- och ungdomsanalyskommittén, ordf.: Daniela Montelatici Prawitz

Institutets mottagning, ordf.: Yvonne Sand

Kandidatrepresentant: vakant

 

Etik- och besvärsnämnd

Ordförande: Kristina Brandänge
Norrtullsgatan 21, 113 27 Stockholm
(Vänligen skicka alla ärenden och förfrågningar till ovanstående postadress.)

Ledamöter: Anders Carlberg, Mats Hamreby, Eva Rosmark-Calltorp, Björn Salomonsson

 

Redaktörer

Scandinavian Psychoanalytical Review: Johan Eriksson

Bulletinen: Ann-Charlotte Bohlin

 

Revisorer, Val- och rekryteringsnämnd och mediaansvarig

Revisor, ordinarie: Andreas Murray

Revisor, suppleant: Catharina Engström

Val- och rekryteringsnämnd, ordf.: Anders Bengtsson

Mediaansvarig: Alexandra Billinghurst

 

Kansli

Svenska psykoanalytiska föreningen
Västerlånggatan 60
111 29 Stockholm

E-post: info@psykoanalys.se

Telefon: 08-411 54 57

Organisationsnummer: 802002-7317
Plusgiro: 25 17 63-9
Bankgiro: 5183-7417
Swish: 123 337 74 47
 

Medlemsregister

Ordinarie medlemmar i Spaf
med kontaktinformation
.

Yrkesetiska riktlinjer

.pdf Yrkesetiska riktlinjer för Svenska
      psykoanalytiska föreningen.

.pdf Arbetsordning Etik och
      besvärsnämnd
 

 

 

Copyright © Spaf 2019-06-09

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se