In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Svenska psykoanalytiska föreningen – Spaf

Vid ett konstituerande möte 3 maj 2010 gick de två psykoanalytiska föreningarna i Sverige, Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet, samman och bildade en ny, gemensam förening. Det nya föreningens namn är Svenska psykoanalytiska föreningen (Swedish Psychoanalytical Association) Den är – som de båda tidigare föreningarna var – ansluten till den 1910 grundade International Psychoanalytical Association (IPA) och till European Psychoanalytical Federation (EPF).

Den tidigare Svenska psykoanalytiska föreningen grundandes 1934 och Svenska psykoanalytiska sällskapet (vars namn fram till 1999 var Svenska föreningen för holistisk psykoterapi och psykoanalys) grundades 1968. De båda föreningarna har sedan många år haft ett alltmer fördjupat samarbete både vetenskapligt och praktiskt och samgåendet är en naturlig följd av detta.

Den nya Svenska psykoanalytiska föreningen består av 211 psykoanalytiker och 25 kandidater.

 

Föreningens styrelse

Ordförande:  Björn Sahlberg

Vice Ordförande: Maria Yassa

Sekreterare: Annika Adebäck

Kassör: Gisela Blomquist

Kandidatrepresentant: Hanna Holmqvist Mohammed, Signe Serck ordf. i Kandidatföreningen

Vetenskapliga utskottet, ordf.: Urban Vestin

Externa utskottet, ordf.: Anna Krantz

UBU/BUM, ordf.: Camilla Silfverskiöld

Mottagningsutskottet, ordf.: AnnaLena Isaksson

Svenska psykoanalytiska föreningens Institut, rektor: Charlotta Björklind

 

Institutets styrelse

Rektor: Charlotta Björklind

Sekreterare: vakant

Handledarkommittén, ordf.: Annika Hirdman Künstlicher

Antagningskommittén, ordf.: Peter Hugo

Seminariekommittén, ordf.: Alexandra Billinghurst

Barn- och ungdomsanalyskommittén, ordf.: Daniela Montelatici Prawitz

Institutets mottagning, ordf.: vakant

Kandidatrepresentant: Lena Schiöler

 

Etik- och besvärsnämnd

Ordförande: Kristina Brandänge
Norrtullsgatan 21, 113 27 Stockholm
Telefon: 070-752 62 65
Vänligen posta alla ärenden och förfrågningar till ovanstående adress.

OBS: På grund av EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) är det för närvarande inte tillåtet för medlemsorganisationer att registrera känsliga personuppgifter. Så länge tillämpningen av GDPR utreds kan Etik- och besvärsnämnden därför inte handlägga etikärenden. Om du har iakttagit eller varit med om något i din behandling hos medlem eller utbildningskandidat inom Svenska psykoanalytiska föreningen och anser att det behöver granskas av någon utomstående, rekommenderar vi dig att kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, www.ivo.se, telefon 010–788 50 00. Däremot, om ditt ärende gäller något som inträffat inom vår utbildning och vill framföra besvär häremot, så är du välkommen att skriva till ovanstående adress.

Ledamöter: Mats Hamreby, Eva Rosmark-Calltorp, Siv Boalt Boéthius, Björn Salomonsson

 

Redaktörer

Scandinavian Psychoanalytical Review: Johan Eriksson

Bulletinen: vakant

 

Revisorer, Val- och rekryteringsnämnd och mediaansvarig

Revisor, ordinarie: Anders Carlberg

Revisor, suppleant: Ewa Kramarz

Val- och rekryteringsnämnd, ordf.: Anders Bengtsson

Ledamöter: Kersti Flygare, Jakob Staberg, Anna Fröberg
 

Mediaansvarig: Alexandra Billinghurst

 

Kansli

Svenska psykoanalytiska föreningen
Västerlånggatan 60
111 29 Stockholm

E-post: info@psykoanalys.se

Telefon: 08-411 54 57

Organisationsnummer: 802002-7317
Plusgiro: 25 17 63-9
Bankgiro: 5183-7417
Swish: 123 337 74 47
 

Medlemsregister

Ordinarie medlemmar i Spaf
med kontaktinformation
.

Yrkesetiska riktlinjer

.pdf Yrkesetiska riktlinjer för Svenska
      psykoanalytiska föreningen.

.pdf Arbetsordning Etik och
      besvärsnämnd
 

 

 

Copyright © Spaf 2019-11-23

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se