In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Samfundet De Nios Särskilda pris till Johan Beck-Friis

Samfundet De Nio har utdelat Särskilt pris till Johan Beck-Friis, 50 000 kr

Johan Beck-Friis är med.dr och docent i psykiatri med lång erfarenhet av såväl medicinsk som psykoterapeutisk hjälp till deprimerade personer. Han är medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och har varit verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker. På Natur & Kultur har han publicerat När Orfeus vände sig om – en bok om depression som förlorad självaktning och Den nakna skammen – grund för depression eller väg till ömsesidighet.

När Orfeus vände sig om handlar om samspelet mellan depressionens yttre och inre förutsättningar. Författaren har en unik dubbelkompetens som forskare inom den biologiska psykiatrin med ett särskilt intresse för biologiska rytmer, och som praktiserande psykoanalytiker med intresse för de deprimerades inre liv. Dessa områden förenas i boken med reflektioner också över depressionens kognitiva och mellanmänskliga aspekter.
Bakom varje depression finns en sorg som handlar om förlorad eller utebliven ömsesidighet. Johan Beck-Friis visar i denna bok att frågan om självaktning är avgörande för förståelsen av de depressiva tillstånden. Genom att fokusera på självaktningen kan man tydligt skilja depressionen från andra närliggande tillstånd, som sorgen och den asteniska utmattningen.
 

I Den nakna skammen belyser psykiatern och psykoanalytikern Johan Beck-Friis skammens paradoxala väsen – som bevarare av goda sociala relationer och som psykiskt förlamande kraft. Huvudfokus är det ofta förbisedda sambandet mellan depression och svåra skamkänslor. Med utgångspunkt i såväl berättelser från deprimerade patienter som kända diktaröden, visar författaren hur skammen bokstavligen kan driva någon in i döden, men också vara en kraft som förlöser sorg och föder något gott – om man vågar erkänna och hantera den. I centrum för analysen står en tolkning av poetens Erik Johan Stagnelius dikt om Näcken, hur denne dyker ner i sin bölja och tystnar för gott på grund av skam och sårad självaktning.
Boken ger en initierad och kunskapsrik läsning om skammens natur och uppkomst, liksom dess biologiska och psykiska utveckling.
 

Samfundet De Nio är en litterär akademi, med nio på livstid valda ledamöter. Samfundet instiftades den 14 februari 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer. Samfundet har till huvudsaklig uppgift att utdela litterära priser.

Läs mer på hemsidan, samfundetdenio.se.
 

 

Tillbaka till förstasidan

 

 

 

 

Copyright © Spaf 2016-03-24

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se