In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Svenska psykoanalytiska föreningens mottagning

Vilka är vi?

Svenska psykoanalytiska föreningens mottagning drivs gemensamt av enskilda privatpraktiserande psykoanalytiker med mottagningar runt om i Stockholm. Psykoanalytiker finns även i Göteborg och Malmö-Lund. Vi är psykoanalytiker och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet både inom den offentliga vården och i privat verksamhet. Som psykoanalytiker är vi medlemmar i International Psychoanalytic Association (IPA), vilket borgar för en gedigen utbildning och seriös yrkesverksamhet. Vi erbjuder kvalificerad individuell hjälp genom psykoanalys och/eller samtalsterapi.

För vem?

Du kan vända dig till oss med alla sorters frågor om psykiska svårigheter. Du kan få prata med oss i telefon, eller få några konsulterande samtal som kan hjälpa dig att reda ut något av vad dina problem består i. Samtal med en erfaren analytiker kan vara en bra första hjälp.

För dig som inte vet riktigt vad du söker kan vi erbjuda en serie konsultationer hos en erfaren psykoanalytiker i syfte att bättre förstå och komma till rätta med dina svårigheter. Samtalen kan bidra till att du upptäcker hur olika känslomässiga mönster präglar och försvårar din vardag.

Några konsultationer kan hjälpa dig att ta ställning till om du vill gå vidare i en längre psykoterapeutisk kontakt, eller om du tycker att du genom konsultationerna fått redskap att ta hand om det som stör dig i ditt liv. Vill du fortsätta i en psykoanalys eller psykoterapi så förmedlar vi kontakt med en analytiker som kan ta emot dig. Genom oss kan du även få en hänvisning till psykoanalys till reducerad kostnad hos en utbildningskandidat i Svenska psykoanalytiska Institutet.

Psykoanalys eller psykoanalytisk psykoterapi passar inte alla och andra alternativ kan också diskuteras. Du kan även ta direkt kontakt med kandidat eller medlem. Se länk nedan till medlemmar och kandidater.

Vanliga problem som man kan söka för

  • En känsla att sitta fast känslomässigt och oförmåga att utvecklas vidare.

  • Relationsproblem.

  • Nedstämdhet i samband med förlust, eller mer långvarig depression, kanske med självdestruktivitet och självmordstankar.

  • Ångest och panikattacker och problem att hantera rädsla och ilska.

  • Posttraumatiska svårigheter.

  • Känsla av tomhet, isolering och ensamhet.

Hur går en psykoanalytisk konsultation till?

En psykoanalytisk konsultation omfattar vanligen tre möten. Psykoanalytikern tar emot i sin egen mottagning för samtal som varar c:a 45 minuter. Ni talar om de svårigheter du upplever och du kan få hjälp att se dem i nya perspektiv och förslag om hur du kan gå vidare.

Den första kontakten

Ring oss direkt på tel. 08-20 99 20. Telefontiden kan variera och meddelas på en telefonsvarare. Du kan även sms:a till 073-569 32 69 eller skriva brev till kansliet (se sidfoten).

Hur mycket kostar en konsultation respektive psykoanalytisk behandling?

Varje konsultation kostar 700 kr. Om du går vidare i psykoanalys eller psykoanalytisk psykoterapi förhandlar du med din psykoanalytiker om ett arvode. Har du svårt att fullt ut själv finansiera en psykoanalys kan du erbjudas analys hos personer som utbildar sig till psykoanalytiker.

Ett psykoanalytiskt förhållningssätt – vad är det?

Det psykoanalytiska förhållningssättet utgår från att människan har ett omedvetet känslomässigt liv. Genom att vi blir mer medvetna om de tankar, föreställningar och rädslor som vi omedvetet bär på och som formar vårt sätt att betrakta världen och oss själva, får vi bättre förutsättningar att komma till rätta med våra svårigheter. I det regelbundna och långsiktiga samarbetet och emotionella samspelet med analytikern vecklar de gamla mönstren ut sig och kan på så sätt bli synliga, undersökta och ifrågasatta. Vi kan då göra andra val än tidigare och bryta gamla och invanda tanke- och känslomässiga mönster.

Hur går psykoanalys och psykoanalytisk terapi till?

Både i psykoanalys och i psykoanalytisk psykoterapi träffar man en psykoanalytiker kontinuerligt för samtal i 45–50 minuter. Patienten uppmuntras att så öppet som möjligt delge analytikern det som hen tänker på. Analytikern lyssnar och hjälper patienten att reflektera kring sig själv och sina tankar och upplevelser.

Vad är skillnaden mellan psykoanalys och psykoterapi?

Förhållningssättet är detsamma i psykoanalys och i psykodynamisk eller psykoanalytisk psykoterapi. En skillnad är att psykoanalys är en mer intensiv och djupgående behandlingsform med 3–5 möten i veckan. Perspektivet är förändring på lång sikt och psykoanalys pågår ofta under flera år. Härigenom kan det bli möjligt att uppnå en djupare och mer varaktig psykisk förändring. En psykoanalytisk terapi kan också pågå i flera år, men med färre antal sessioner i veckan och leder därför inte alltid till lika genomgripande förändringar.

 

Förteckning över medlemmar i Svenska psykoanalytiska föreningen

Förteckning över kandidater i Svenska psykoanalytiska institutet

 

Annonser till våra medlemmar

Gå direkt till medlemmarnas annonser:

 

Reducerad kostnad

Personer som är intresserade av att för en lägre kostnad gå i psykoanalys 4 ggr/vecka kan få gå hos personer som utbildar sig vid Svenska psykoanalytiska föreningens Institut.

För barn och ungdom

Läs mer om hur psykoanalysen ser på barn och barns psykiska problem och hur psykoanalys med barn och ungdomar går till.
Besök mottagningen för barn- och ungdomspsykoanalys.

För spädbarn

Läs mer om möjligheterna för spädbarnsföräldrar att få konsultation och behandling, eller besöka föreningens hemsida för spädbarnsföräldrar.

För par/familj

Om psykoanalys för par och familjer.

I Skåne

Alla medlemmar i Skånska psykoanalytiska sällskapet är samtidigt medlemmar eller kandidater i Dansk Psykoanalytisk Selskab eller i Svenska psykoanalytiska föreningen.

 

 

Copyright © Spaf 2019-11-10

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se