In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Mottagningen för barn och ungdomar

Barns psykiska problem kan ta sig många uttryck. Ofta är det övergående bekymmer som barnet växer ifrån, men ibland förvärras svårigheterna och sociala problem och andra symtom utvecklas. Det blir också svårt för dem som finns omkring barnet, familjen, kamraterna, barnstugan, skolan. Inte minst skapar det skuldkänslor hos föräldrar och syskon, som kan anklaga sig själva och andra för svårigheter som de inte förstår eller har kunnat göra något åt. Barnets problem och omgivningens oro skapar en låst situation. Vad är det som har hänt?

Besök mottagningen för barn och ungdomar, besök föreningens hemsida för barn- och ungdomspsykoanalys: www.barn-och-ungdom.se.

Telefon: 08-24 41 03.

 

 

 

 

 

För spädbarn

För de allra minsta, 0-2 år, finns speciella problem och anpassade metoder.  Spaf har en egen mottagning för psykoanalys med spädbarn.

För vuxna

Om psykoanalys för vuxna.

För par/familj

Om psykoanalys för par och familjer.

Insamlingsstiftelse

 

Den fristående Insamlingsstiftelsen Lille Hans samlar in medel och lämnar bidrag till psykoanalys med barn.

 

 

Copyright © Spaf 2018-11-17

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm    08-10 80 95    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se