In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Välkommen till Svenska psykoanalytiska föreningen

Genom sammangående mellan Svenska psykoanalytiska sällskapet och Svenska psykoanalytiska föreningen bildades den 3 maj 2010 den nya föreningen: Svenska psykoanalytiska föreningen (The Swedish Psychoanalytical Association).

Vad är psykoanalys? – ABF-huset Stockholm

Arvet efter Melanie Klein, vårterminen 2018
 

• Onsdag 21 februari, kl 19:00
Inre objekt – vad är det?
Föredragshållare: Eva Öhrner, psykiater, psykoanalytiker (ipa).
Moderator: Anders Carlberg, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa).

 

• Onsdag 21 mars, kl 19:00
Projektiv identifikation och omedveten kommunikation
Föredragshållare: Göran Borg, psykoanalytiker (ipa), psykoterapeut, specialistläkare i psykiatri.
Moderator: Gunilla Sallander, privatpraktiserande psykoterapeut och psykoanalytiker (ipa), handledare.

 

• Onsdag 18 april, kl 19:00
Om den depressiva och den schizo-paranoida positionen
Föredragshållare: Charlotta Björklind, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa)
Moderator: Gunnar Berggren, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa), adjunkt vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

 

• Onsdag 16 maj, kl 19:00
Överföring – den totala situationen
Ett samtal mellan Annika Hirdman-Künstlicher, privat-praktiserande psykoanalytiker, barn- och ungdomsanalytiker (ipa) och David Gustafsson, psykolog, psykoanalytiker (ipa).

 

ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 • ENTRÈ 80 KR • VÄLKOMMEN

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

En skugga söker sin kropp. Symposium i Helsingborg

En skugga söker sin kropp

Svenska psykoanalytiska föreningen inbjuder till Bertil Wennborgs psykoanalytiska symposium
fredagen den 26 januari 2018, kl 9:30, Hotell Plaza Marina, Helsingborg

Erbjudande om konsultationer till reducerad kostnad

Är du i ett skede i ditt liv då du skulle behöva stanna upp och reflektera över din situation?

Här hittar du erfarna medlemmar i Svenska psykoanalytiska föreningen som erbjuder
upp till fem samtal för 400:-/samtal.

Psykoanalys till reducerad kostnad

Psykoanalys syftar till förståelse för och förändring av känslomässiga svårigheter. Ett intresse kan också vara hur den egna inre världen formats. Utgångspunkten är att varje människa behöver förstås i ljuset av sina erfarenheter och nuvarande livssituation. I psykoanalys 4 gånger i veckan utforskar du tillsammans med din psykoanalytiker hur upprepade mönster hindrar dig.

Svenska psykoanalytiska föreningen erbjuder psykoanalys hos utbildningskandidat för en lägre kostnad. Utbildning till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning. Utbildningskandidaterna är i grunden läkare, psykologer, psykoterapeuter eller har en annan akademisk examen och många gånger lång erfarenhet av sitt arbete med människor.

För information, rådgivning och hänvisning kontakta Institutets mottagning, telefon 08-20 99 20, e-post institutets.mottagning@psykoanalys.se

Psykoanalys och rättsfall

Psykoanalysen har åter nämnts i samband med rättsskandaler.
Hur ska vi förstå detta – har psykoanalys med detta att göra?
Följ debatten om frågan i DN och med slutreplik av Salomonsson och Berggren här!

1 Roland Paulsen, 2017-05-22
Sven Å Christiansons bok om Kevin-fallet något av det mest makabra jag läst.
Utredningen av fallet Kevin vilar på en psykologisk förklaringsmodell där misstanken aldrig kan brytas. Roland Paulsen läser om Sven Å Christiansons indragna bok om mordet och finner en otäck paradox.

2 Björn Salomonsson och Gunnar Berggren, 2017-06-05
Roland Paulsen vilseför om psykoanalysen i Kevin-fallet
Sociologen Roland Paulsen angav tredjepersonsförklaringar som förklaring till de mänskliga katastroferna i Quick- och Kevin-fallen. Men de teser om psykoanalysen han presenterar står inte alls i samklang med dagens kunskap, skriver Björn Salomonsson och Gunnar Berggren.

3 Roland Paulsen, 2017-06-05
De bemöter inte ett enda argument i min artikel.
Roland Paulsen svarar psykoanalytikerna Björn Salomonsson och Gunnar Berggren.

4 Björn Salomonsson och Gunnar Berggren, 2017-06-07
Svar från Björn Salomonsson och Gunnar Berggren på Paulsens replik i DN 170607.
(I enlighet med DN:s debattregler togs nedanstående genmäle inte in, eftersom den som inledde debatten, här Roland Paulsen, får slutrepliken. Vi gör därför vårt genmäle tillgängligt här i stället.)

 

Barn och psykoanalys – senaste numret i skriftserien

Psykoanalys förknippas ofta med en vuxen som ligger på en divan och talar och en analytiker som sitter bakom i en fåtölj och lyssnar. Men psykoanalys är mer än så. Med detta nya nummer i vår skriftserie vill vi beskriva hur psykoanalytiskt arbete med barn kan te sig. Psykoanalys med barn är dels en form av lekterapi, en eller flera gånger i veckan, men också ett sätt att fördjupa kunskapen om barns själsliv och samspelet mellan barn och föräldrar. Även riktigt små barn kan få psykoanalytisk hjälp tillsammans med sina föräldrar, när utvecklingen av något skäl stannat upp. Med bidrag av:

• Gloria Zeligman
• AnnaLena Isaksson
• Björn Salomonsson
• Agneta Sandell
• Kristina Larsson Ribbenstav
• Marianne Lerner
• Charlotta Björklind

Läs mer om skriftserien och hur du kan beställa ditt exemplar:

 

Sök psykoanalys & psykoterapi

Via våra mottagningar får du hjälp att kontakta någon av våra medlemmar.

Separata mottagningar finns för

Sök på hemsidan

Fråga psykoanalytikern

Välkommen att ställa frågor om allt som rör psykoanalys och psykoanalytisk behandling till vår expertpanel. Ett urval frågor och svar hittar du här.

Psykoanalyspodden

Nu har vi en psykoanalyspodd! Finns på PodBean och iTunes (sök på "psykoanalyspodden").

Om psykoanalys

Björn Salomonsson beskriver i tre korta filmavsnitt hur psykoanalys bedrivs.

Alla tre delarna är tillgängliga nu!

Winnicotts samlade verk

Nu lanseras The Collected Works of D.W. Winnicott (12 volumes) Oxford University Press, 2017. Introduktionsrabatt 20 %.
Förutom den tryckta lyxupplagan fins en digital version online! Besök hemsidan, eller se reklamblad.

Tryggare kan flera vara

Spädbarnsmottagningen har under åren 2012–2016 genomfört ett projekt där tio psykoanalytiker från mottagningen placerades på BVC i Stor-Stockholm. De erbjöd korta konsultationer och terapier till spädbarn och deras föräldrar samt handledde sjuksköterskorna. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden. En broschyr från projektet kan du läsa här!

 

Nya forskningsrapporter

Vid föreningens Vetenskapliga program 18 november 2016 presenterades flera aktuella forskningsrapporter. Här kan du se presentationsbilder och en utförligare rapport från Olavi Linfors och Andrzej Werbarts forskning.

 

Divan 3-4 2017

Divan
Tema: SAMTAL

DN Insidan

Freuds drömmar lever vidare

Har psykoanalysen någon plats i den moderna psykiatrin och psykologin? Ja, menar två svenska experter, Charlotta Björklind och Johan Eriksson.

Följ forskningen

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler bevakar artiklar och forskningsresultat om modern psykodynamisk forskning på bloggen psykodynamiskt.nu.

Länkar

Alla nordiska länder informerar om psykoanalys inom ramen för DPPT-projektet.

Länkar

Vi har samlat ihop en lista på länkar till resurser på Internet med anknytning till psykoanalys.

Håll dig uppdaterad

Är du intresserad av att få Svenska psykoanalytiska föreningens program rörande utbildningsdagar och föreläsningar, via e-post? Mejla då till vårt kansli: info@psykoanalys.se.

 

 

 

Copyright © Spaf 2017-12-15

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se