In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Välkommen till Svenska psykoanalytiska föreningen

Genom sammangående mellan Svenska psykoanalytiska sällskapet och Svenska psykoanalytiska föreningen bildades den 3 maj 2010 den nya föreningen: Svenska psykoanalytiska föreningen (The Swedish Psychoanalytical Association).

Fem konsultationer till reducerad kostnad

Svenska psykoanalytiska föreningen erbjuder upp till fem konsultationer till en kostnad av 300 kronor per samtal hos personer som utbildar sig till psykoanalytiker. Utbildningskandidaterna är alla erfarna behandlare/psykoterapeuter. Erbjudandet kommer att gälla under våren 2018 men tidig anmälan ökar sannolikheten att få del av konsultationerna. Först till kvarn…

Under samtalsserien kan du tillsammans med utbildningskandidaten få hjälp att förstå de svårigheter du söker för, utforska hur olika föreställningar kan ha präglat dig och finna fram till vad du fortsättningsvis vill göra.

För information och/eller intresseanmälan ring 08-20 99 20 eller kontakta via e-post institutets.mottagning@psykoanalys.se.
 

Vad är psykoanalys? – ABF-huset Stockholm

Arvet efter Melanie Klein, vårterminen 2018
 

• Onsdag 21 februari, kl 19:00
Inre objekt – vad är det?
Föredragshållare: Eva Öhrner, psykiater, psykoanalytiker (ipa).
Moderator: Anders Carlberg, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa).

 

• Onsdag 21 mars, kl 19:00
Projektiv identifikation och omedveten kommunikation
Föredragshållare: Göran Borg, psykoanalytiker (ipa), psykoterapeut, specialistläkare i psykiatri.
Moderator: Gunilla Sallander, privatpraktiserande psykoterapeut och psykoanalytiker (ipa), handledare.

 

• Onsdag 18 april, kl 19:00
Om den depressiva och den schizo-paranoida positionen
Föredragshållare: Charlotta Björklind, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa)
Moderator: Gunnar Berggren, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa), adjunkt vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

 

• Onsdag 16 maj, kl 19:00
Överföring – den totala situationen
Ett samtal mellan Annika Hirdman-Künstlicher, privat-praktiserande psykoanalytiker, barn- och ungdomsanalytiker (ipa) och David Gustafsson, psykolog, psykoanalytiker (ipa).

 

ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 • ENTRÈ 80 KR • VÄLKOMMEN

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

Psykoanalys till reducerad kostnad

Psykoanalys syftar till förståelse för och förändring av känslomässiga svårigheter. Kanske är du också intresserad av hur din inre värld formats. En utgångspunkt för psykoanalys är att varje människa kan försöka förstå sig själv utifrån sina erfarenheter och sin livssituation. I psykoanalys fyra gånger i veckan utforskar du tillsammans med din psykoanalytiker hur olika mönster har präglat och kanske hindrat dig.

Svenska psykoanalytiska föreningen erbjuder psykoanalys hos utbildningskandidat till en lägre kostnad. Utbildningskandidaterna är läkare, psykologer, psykoterapeuter eller har en annan akademisk examen och ofta lång erfarenhet av sitt arbete med människor. Utbildning till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning.

För information, rådgivning och hänvisning kontakta Institutets mottagning, telefon 08-20 99 20, e-post institutets.mottagning@psykoanalys.se

Psykoanalys och rättsfall

Psykoanalysen har åter nämnts i samband med rättsskandaler.
Hur ska vi förstå detta – har psykoanalys med detta att göra?
Följ debatten om frågan i DN och med slutreplik av Salomonsson och Berggren här!

1 Roland Paulsen, 2017-05-22
Sven Å Christiansons bok om Kevin-fallet något av det mest makabra jag läst.
Utredningen av fallet Kevin vilar på en psykologisk förklaringsmodell där misstanken aldrig kan brytas. Roland Paulsen läser om Sven Å Christiansons indragna bok om mordet och finner en otäck paradox.

2 Björn Salomonsson och Gunnar Berggren, 2017-06-05
Roland Paulsen vilseför om psykoanalysen i Kevin-fallet
Sociologen Roland Paulsen angav tredjepersonsförklaringar som förklaring till de mänskliga katastroferna i Quick- och Kevin-fallen. Men de teser om psykoanalysen han presenterar står inte alls i samklang med dagens kunskap, skriver Björn Salomonsson och Gunnar Berggren.

3 Roland Paulsen, 2017-06-05
De bemöter inte ett enda argument i min artikel.
Roland Paulsen svarar psykoanalytikerna Björn Salomonsson och Gunnar Berggren.

4 Björn Salomonsson och Gunnar Berggren, 2017-06-07
Svar från Björn Salomonsson och Gunnar Berggren på Paulsens replik i DN 170607.
(I enlighet med DN:s debattregler togs nedanstående genmäle inte in, eftersom den som inledde debatten, här Roland Paulsen, får slutrepliken. Vi gör därför vårt genmäle tillgängligt här i stället.)

 

Tonåren – skam, sex och sorg – senaste numret i skriftserien

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar explosionsartat i vårt samhälle. Som en lösning på detta föreslås idag allt oftare korta, beteendeförändrande insatser eller medicinering. Med detta nya nummer i vår skriftserie vill vi istället fördjupa oss i ett psykoanalytiskt synsätt på tonårstiden. Hur kan man FÖRSTÅ tonåringars svårigheter idag? Hur kan psykoanalysen – som teori och metod – vara till hjälp för tonåringar att få bättre ordning på den komplicerade inre känslomässiga världen och därmed hjälpa dem att bättre samspela med den komplicerade yttervärlden? Tonåringen behöver våga stanna upp, möta det som skrämmer – inte fly från det komplicerade och smärtsamma. Detta kräver mod, tid och någon att ha vid sin sida. Någon att tala med.

Genom sju psykoanalytiker kommer vi i det här numret att möta ungdomar som på olika sätt brottas med livet någonstans på vägen från att vara barn till att bli vuxen.

Med bidrag av:

• Lena Teurnell
• Agneta Sandell
• Evalotta Enekvist
• Charlotta Björklind
• Henrik Lennartsson
• Björn Wrangsjö
• Majlis Winberg Salomonsson

Läs mer om skriftserien och hur du kan beställa ditt exemplar:

 

Sök psykoanalys & psykoterapi

Via våra mottagningar får du hjälp att kontakta någon av våra medlemmar.

Separata mottagningar finns för

Sök på hemsidan

Fråga psykoanalytikern

Välkommen att ställa frågor om allt som rör psykoanalys och psykoanalytisk behandling till vår expertpanel. Ett urval frågor och svar hittar du här.

Psykoanalyspodden

Nu har vi en psykoanalyspodd! Finns på PodBean och iTunes (sök på "psykoanalyspodden").

Socialstyrelsens riktlinjer ...

Psykoterapicentrum har anmält Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Vård vid depression och ångestsyndrom till Förvaltningsrätten och överklagar till Kammarrätten. Främst beroende på jäv hos flera av utredarna, som lett till ogrundat avfärdande av psykodynamisk psykoterapi. En insamling har startats för finansiering av överklagandet.

Analysera mera ...

Tisdag 20 februari kl 18:30, visas ”Happy End” i regi av Michael Haneke. Efter filmen samtal med Mikael Sundén, moderator Gunilla Sallander.

Om psykoanalys

Björn Salomonsson beskriver i tre korta filmavsnitt hur psykoanalys bedrivs.

Alla tre delarna är tillgängliga nu!

Winnicotts samlade verk

Nu lanseras The Collected Works of D.W. Winnicott (12 volumes) Oxford University Press, 2017. Introduktionsrabatt 20 %.
Förutom den tryckta lyxupplagan fins en digital version online! Besök hemsidan, eller se reklamblad.

Tryggare kan flera vara

Spädbarnsmottagningen har under åren 2012–2016 genomfört ett projekt där tio psykoanalytiker från mottagningen placerades på BVC i Stor-Stockholm. De erbjöd korta konsultationer och terapier till spädbarn och deras föräldrar samt handledde sjuksköterskorna. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden. En broschyr från projektet kan du läsa här!

 

Nya forskningsrapporter

Vid föreningens Vetenskapliga program 18 november 2016 presenterades flera aktuella forskningsrapporter. Här kan du se presentationsbilder och en utförligare rapport från Olavi Linfors och Andrzej Werbarts forskning.

 

Divan 3-4 2017

Divan
Tema: SAMTAL

DN Insidan

Freuds drömmar lever vidare

Har psykoanalysen någon plats i den moderna psykiatrin och psykologin? Ja, menar två svenska experter, Charlotta Björklind och Johan Eriksson.

Följ forskningen

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler bevakar artiklar och forskningsresultat om modern psykodynamisk forskning på bloggen psykodynamiskt.nu.

Länkar

Alla nordiska länder informerar om psykoanalys inom ramen för DPPT-projektet.

Länkar

Vi har samlat ihop en lista på länkar till resurser på Internet med anknytning till psykoanalys.

Håll dig uppdaterad

Är du intresserad av att få Svenska psykoanalytiska föreningens program rörande utbildningsdagar och föreläsningar, via e-post? Mejla då till vårt kansli: info@psykoanalys.se.

 

 

 

Copyright © Spaf 2018-02-06

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se